Γενικά για το ΕΠΕΑΕΚ

Καλώς ήρθατε στην σελίδα του ΕΠΕΑΕΚ, του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Εδώ θα βρείτε τα έργα και τις δράσεις πάνω στα ευρωπαϊκά προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ που υλοποίησε το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας καθώς και
τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε και χρησιμοποίησε το ίδρυμα για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

Το ΕΠΕΑΕΚ είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με στόχο να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις προκλήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.

Το ΕΠΕΑΕΚ είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%. Αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ είναι να ακολουθεί και να εφαρμόζει το Νόμο 2860/2000, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η επάρκεια, η ορθολογικότητα και η διαφάνεια στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

TEI Δυτικής Μακεδονίας (c) 2009
Βασισμένο στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Drupal